Samarbeider om billigare metode for oljeutvinning:

Gigantkonsern tek kontroll i Island Offshore-selskap

Oljeservicegigant tek kontroll i Island Offshore-selskap. Saman trur selskapa dei kan kapre større del av veksande marknad.

Billigare Ved å nytte kveilerør frå ein trommel (på bilde til høgre) framfor tradisjonelle stigerør, kan meir av arbeidet på oljebrønnar gjerast frå skip framfor riggar. Det betyr at arbeidet kan gjerast billigare og raskare. Til venstre er innmatingsinstallasjonen på vatnet.   Foto: Island Offshore

Næringsliv

Kjempekonsernet TechnipFMC har kjøpt seg opp i Island Offshore-selskap som har utvikla nyskapande måtar å drive brønnintervensjon på.