Hexagon tjener mer – og mener alle piler peker opp

Hexagon Composites planlegger for mer vekst og skal øke bemanningen.

Flakk-gruppen Ålesunderen Knut Flakk er styreleder i Hexagon og eier rundt en tredel av aksjene. Nå er selskapet gått inn i et nytt samarbeid.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Hexagon Composites ser utsikter til vekst i alle markedene sine – og leverte onsdag et resultat som viser at konsernet økte inntjeningen i løpet av fjoråret.

Korrigert for ekstraordinære inntekter i 4. kvartal i 20016, viser tallene for siste kvartal i 2017, at inntektene og resultatet har økt sammenlignet med samme periode året før, ifølge børsmeldingen.

For fjoråret som helhet viser regnskapene en omsetning på drøyt 1,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 48 millioner.

Hexagon forventer økt aktivitet i markedene både for lavtrykkstanker og høytrykkstanker. Samtidig ser de store muligheter innen hydrogen og vil investere i organisasjonen sin for å realisere disse.

Les også: Hexagon snuser på hydrogendrevne skip (for abonnenter)

Konsernet har hovedkontor i Ålesund, men de fleste ansatte jobber ved fabrikkene på Raufoss og i USA.

Ved hovedkontoret jobber det i dag kun sju personer, men på slutten av fjoråret opplyste administrerende direktør Jon Erik Engeset til Sunnmørsposten, at han tror det også vil bli flere ansatte her framover.Hexagon satser stort - trenger trolig folk i Ålesund

Hexagon-sjefen er overbevist om at hydrogendrift vil være bedre enn tradisjonelle batteripakker på ferjer og hurtigbåter. Nå planlegges storsatsing på feltet.

Satser på hydrogen - har flere maritime prosjekt

Samarbeidsselskap som skal utvikle hydrogenløsninger er lansert.