Konsernsjef Roy Reite går ut i høringsuttalelse:

Vard vil ha ny E39 klar raskest mulig

For Vard-konsernet er det viktig med en raskest mulig realisering av ny E39, for å redusere reisetida mellom Vards lokasjoner, byer og tettsteder.

VIL KNYTTE SAMMEN: – Det er viktig å knytte bo- og arbeidsmarked tettere sammen, sier Vards konsernsjef Roy Reite.  Foto: Olav Skjegstad

Næringsliv

(Romsdals Budstikke) De går fram av en høringsuttalelse fra Vards konsernsjef Roy Reite til Statens vegvesen Region midt om ny E39 på strekningen Digernes-Vik. Roy Reite viser til de mange virksomhetene Vardkonsernet har i regionen, og sier at det er viktig å knytte bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen.