Spår en liten oppgang i oljeinvesteringene

Rørtransport og utvinning av olje og gass får en liten vekst i år, tror SSB.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Morten B. Johansen, AHTS Island Vanguard

Næringsliv

Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 160 milliarder kroner for 2018. Dette er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, melder SSB.

I desember i fjor hadde Norges Bank et anslag om en vekst i oljeinvesteringene på 6,0 prosent. Nå er anslaget altså økt.

I toppåret 2014 ble det investert mer enn 220 milliarder kroner. Deretter kom tre år med fallende investeringer.

Men i 2017 stabiliserte oljeprisen seg på et høyere nivå og kostnadene i bransjen er redusert betydelig gjennom effektiviseringstiltak, reduserte leverandørpriser og forenklinger. Denne utviklingen har det siste året utløst en rekke nye utbyggingsprosjekter med balansepriser som er betydelig lavere enn dagens oljepris. Dette er bakgrunnen for at det etter tre år med fall i investeringene ser ut til å snu til investeringsvekst i år, skriver SSB.