Leverandør og verft i strid om betaling:

Britisk konsern saksøker Kleven etter arbeid på «Årets skip»

Kleven og Maats har råka uklare om korleis dei skal gjere opp ei for ei leveranse til fartøyet «NKT Victoria», som blei kåra til «Året skip» i fjor.

Milliardskip: Maats Tech har saksøkt Kleven grunna strid om ein leveranse til «NKT Victoria» som her er fotografert ved Prestebrygga i Ålesund. Fartøyet vart i fjor kåra til «Årets skip» og verdien av kontrakta for Kleven var på minst éin milliard kroner. Arkivbilde  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Til hausten kan partane møtast i Sunnmøre tingrett for å gjere opp om spørsmålet etter at Maats Tech har saksøkt Kleven.