Medvind i nytt marked:

Støtteordning sikret Ålesund-bedrift første oppdrag på vindmølleskip

Lån og garanti fra staten sørget for at Østensjø fikk bygd to vindmølleskip. Det åpnet muligheten for at Maritime Partner kunne levere sine første båter til samme marked.   
Næringsliv

GIEK sikret 3.700 arbeidsplasser i Møre og Romsdal

GIEK-direktøren tror det tar tid før omstillingen i industrien gir overskudd.

Skipene er bygd ved Astilleros Gondán-verftet i Spania med lån fra Eksportkreditt Norge og garanti fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Slik sett er de typiske eksempel på at statlige virkemidler, gir ringvirkninger i leverandørkjeden.