Godt resultat for Tafjord-konsernet

Beste resultat siden 2008

Jubileumsåret 2017 var et godt år for Tafjord. Etter skatt ble årsresultatet på 170 millioner kroner, det beste siden 2008.

Fornøyd: Konsernsjef i Tafjord, Erik Espeset er fornøyd med driftsresultatene for 2017.  Foto: Arkiv

Næringsliv

Det melder selskapet i en pressemelding. Årsaken til det gode resultatet er i stor grad ekstraordinære regnskapsmessige gevinster knyttet til omleggingen av pensjonsordningene i konsernet, samt strukturelle transaksjoner. God underliggende drift i alle virksomhetsområdene, kombinert med større vanntilsig enn normalt, har også hatt positiv innvirkning på resultatet.