God start for Sparebanken Møre

Sparebanken Møre har en god start på 2018. Banken melder om et overskudd før skatt som var 16 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Sjef: Trond Lars Nydal overtok som administrerende direktør i Sparebanken Møre fra 1. april 2017.  Foto: Sparebanken Møre

Næringsliv

Det viser kvartalsrapporten Sparebanken Møre offentliggjorde tirsdag morgen. Resultat før skatt var på 193 millioner kroner, mot 177 millioner kroner første kvartal 2017.

Administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, er positiv:

- Vi har fått en god start på året og leverer et solid resultat for 1. kvartal. Nøkkeltallene våre viser positiv utvikling, samtidig som de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal er gode. Dette gjør oss optimistiske med tanke på resten av 2018, sier han i ei pressemelding.

De siste 12 månedene har utlånsveksten vært 7,8 prosent, mens innskuddsveksten har vært 2,7 prosent, ifølge banken.

Sparebanken som er 175 år i år er den den 8. største sparebanken i Norge, med en forvaltningskapital på 68,6 mrd. Kroner.

Vestlandsindeksen:

Optimisme i næringslivet - har ikke vært større siden før oljenedturen

Nå stiger andelen Vestlands-bedrifter som forventer økt sysselsetting, viser Vestlandsindeksen.


Nøkkeltall - 1. kvartal 2018

- Resultat før tap: 193 mill. kroner (177 mill. kroner)

- Resultat etter skatt: 141 mill. kroner (131 mill. kroner)

- Egenkapitalavkastning: 10,1 prosent (10,1 prosent)

- Rentenetto: 289 mill. kroner/1,73 prosent (261 mill. kroner/1,69 prosent)

- Kostnader i forhold til inntekter: 43,6 prosent (45,9 prosent)

- Ren kjernekapital: 15,1 prosent (14,9 prosent)

- Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,00 (kr. 6,55)

- Utlånsvekst siste 12 mnd.: 7,8 prosent (5 prosent)

- Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 2,7 prosent (9,8 prosent)

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2017 i parentes. 

Kilde: Sparebanken Møre