300 mill. til havbedrifter

Forskningsrådet lyser ut 300 millioner kroner til forskningsprosjekter i havbedrifter.

  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Forskningsrådet lyser ut totalt 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Rundt 300 millioner kroner er øremerket prosjekter i maritim næring, sjømatnæringen og olje- og gassindustrien.

– Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape en mer konkurransedyktig havnæring og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

I 2016 skapte havnæringene verdier for nær 500 milliarder kroner og sysselsatte rundt 215.000 personer, opplyser departementet.

– Digitalisering og autonomi er eksempler på teknologiske nyvinninger som allerede står sentralt i utviklingen av havnæringene, men som vi må forske mer på. Digitaliseringen har betydelig påvirkning på viktige områder som produksjon, drift, logistikk, simulering, trening og kommunikasjon, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

13 nye ferjer skal krysse fjorden automatisk

Rolls-Royce Marine skal levere navigasjonssystem som gjør at 13 nye Fjord1-ferjer kan krysse fjorden automatisk.


Mikael Makinen, president for Rolls-Royce Marine, på NMK-åpningen:

– Autonome skip kommer mye raskere enn folk tror

– Autonome skip er mye enklere enn autonome biler. Derfor vil autonome skip komme mye raskere enn folk tror, sier Mikael Makinen til Sunnmørsposten.