Stortinget godkjente å bruke 6,8 mrd. på kystvaktskip:

Vard et steg nærmere kjempeavtale

Stortinget har godkjent investeringene som trolig innebærer at Vard-arbeiderne ved Langsten får hendene fulle med å bygge kystvaktskip de neste årene.

Skisse: Det endelige designet på kystvaktskipene er blant annet avhengig av hvilket verft som får jobben, men denne illustrasjonen er lagt ut på nettsidene til Forsvarsmateriell. 

Næringsliv

Det siste som gjenstår før en kontrakt kan underskrives, er at verftet kommer til enighet med Forsvarsmateriell i de pågående sluttforhandlingene. Flaggkommandør Thomas T. Wedervang som er sjef for maritime kapasiteter, er ordknapp om hvor langt unna partene er.