Valgte å produsere i Norge mens konkurrentene flagget ut produksjon til utlandet

Brunvoll-strategien har gitt Molde 300 arbeidsplasser

Mens konkurrentene flyttet produksjon til lavkostland, la daværende Brunvoll-sjef Ottar Brunvoll en strategi for å beholde hele verdikjeden i eget hus og produsere i Norge. Det har gitt Molde 300 arbeidsplasser.

Konsernsjef: Odd Tore Finnøy er i dag konsernsjef i Brunvollgruppen. 

Næringsliv

Brunvoll-familien har siden starten i 1912 bygd opp et industrielt flaggskip, med produksjon av avanserte propellsystemer for manøvrering av skip. Produktene er verdensledende innenfor sin nisje.