Frykter alvorlige ulykker med oppdrettsbåter

Oppdrettsanlegg Arbeidsbåt i aksjon. Illustrasjonsbilde  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

Sjøfartsdirektoratet har i det siste fått mange rapporter om personulykker med mindre lasteskip, hovedsakelig arbeidsbåter i oppdrettsnæringen. I mange tilfeller dreier det seg om mindre alvorlige hendelser ved arbeid på dekk.

– Ulykkesrapportene forteller stort sett om mindre personskader, som for eksempel ved at en wire eller trosse treffer en av mannskapet som arbeider på dekk. Vi frykter at det skal skje mer alvorlige ulykker, sier sjefingeniør Torstein Dale Selsås ved lasteskipsavdelingen til Sjøfartsdirektoratets nettsider

Direktoratet oppfordrer rederiene til å gå gjennom rutinene for dekksarbeid og vil vurdere om det er nødvendig å publisere en sikkerhetsmelding.


Kina opphever lakse-forbud

Nordland, Troms og Sør-Trøndelag har siden 2015 vært utestengt fra å eksportere laks til Kina på grunn av fiskesykdommer. Nå har Kina opphevet restriksjonene.

 

Jakter investorer til satsing på tre mrd. - ålesundsfirma har allerede fått arbeid:

Europas største oppdrettsanlegg på land kan gi store ringvirkninger

Planene om et rekordstort anlegg for landbasert oppdrett, har allerede gitt arbeid til Ålesund-firma.