Pendelbana i Loen går så det grin:

Primus motor om Loen Skylift: – Har overoppfylt draumane våre

Halvvegs i sesongen har Loen Skylift allereie nådd besøkstala dei sette seg som mål for heile året, då dei planla kjempesatsinga. Tilstrøyming av luftakrobatar har overraska mest.
Næringsliv

Primus motor for gondolbana i Stryn, Richard Grov, flyr høgt etter at Loen Skylift held fram med sterke besøkstal i den første heile sesongen.