Vekst i utlån og overskudd for Ørskog Sparebank

Den lokale sparebanken i Ørskog melder om en god start på 2018.

Banksjef: Eirik Kavli er banksjef i Ørskog Sparebank.  Foto: Petter Sandvik

Næringsliv

I ei pressemelding skriver banksjef Eirik Kavli at Ørskog Sparebank hadde et resultat på 11,1 millioner kroner etter tap og skatt i første halvår 2018. Det er 2 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor, ifølge pressemeldinga. Banksjef Kavli uttrykker at han er fornøyd med resultatet.

Bedringen i resultatet skyldes «økt forretningsvolum, reduserte IT kostnader og økt effektivitet», skriver banken. Banken melder om en utlånsvekst på 8,4 prosent sammenlignet med i fjor.

Kronikk om forbrukslån:

«Spar nå - kjøp når du har råd»

Nordmenns appetitt på usikrede lån har økt voldsomt de siste årene. Den samlede forbruksgjeld i Norge nærmer seg ca. NOK 90 milliarder. I tråd med gjeldsveksten øker antall tvangsinnkrevinger, dessverre er det blant unge at økningen er størst.


Bankens renteinntekter er noe høyere første halvår 2018 sammenlignet med første halvår i fjor, til tross for at rentemarginen har svekket seg gjennom året grunnet tøff konkurranse. Rentemarginen er nå på 1,70 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, ifølge pressemeldingen.

Ifølge årsregnskapet fra 2017 hadde banken det året en nedgang i omsetning og driftsresultat sammenlignet med året før.

I pressemeldingen skriver banksjef Kavli at banken har lånt ut over 2,6 milliarder kroner og «opplever et svært lavt mislighold, takket være godt bankhåndverk gjennom mange år».

– Veldig fornøyd med resultatet

Ørskog Sparebank oppnådde sitt beste resultat noensinne.