Nominert til Innovasjonsprisen 2018:

Vil revolusjonere tråling

Gründerane i Stø Technology har utvikla eit nytt fangsthandteringssystem for tråling. Den nye og patenterte teknologien er så lovande at verksemda er nominert til Innovasjonsprisen 2018, som skal delast ut under Nor-Fishing i Trondheim neste veke.
Næringsliv

(Vikebladet Vestposten) – Grunnprinsippa for måten ein driv tråling på har ikkje endra seg mykje sidan 1950-talet. Med vårt fangsthandteringssystem vil vi få trålnæringa til å tenkje heilt nytt i høve fartøy- og prosessoptimalisering, nye driftsformer, marknadsutvikling og forretningsmodellar, seier Arne O. Flø til Vikebladet Vestposten.