Havyard bikka milliarden– men er fortsatt i minus

Inntektene peker rett opp på grunn av økt arbeidsmengde ved verftsdelen, men andre områder av Havyard-konsernet leverer skuffende resultater.
Næringsliv

Havyard Group økte inntektene kraftig første halvår i 2018, sammenlignet med i fjor. Men konsernet sliter fortsatt med inntjeningen og endte med et underskudd før skatt på 31 millioner kroner.