foto
Ferdig i 2021: Det 150 meter lange kabelskipet Ulstein skal levere i 2021 er designet av Skipsteknisk i Ålesund. Nå har Brunvoll sikret en «betdyelig» kontrakt for levering av framdrifts- og styringsystem på skipet. Blant annet skal Brunvoll levere seks store thrustere som del av avtalen. Illustrasjon: Skipsteknisk