Proff plastinnsamling står i stampe

Arbeidet til Vanylven-selskap med å starte innsamling av plast i havet har møtt utfordringar med å skaffe finansiering.

Tidlegare offshoreskip: Clean Coast vil bruke forsyningsskip som dette til å samle plast i havet og langs kysten. s uker. Foto: Havila  Foto: Havila

Næringsliv

Selskapet Clean Coast vil bruke et tidligere offshorefartøy til å samle inn plast fra havet, men så langt har det offentlege ønska å bruke frivillige til å rydde plast, fortel Elisabeth Lauvstad Haugen til NRK Møre og Romsdal.

Pilotprosjektet har mellom anna samarbeida med Runde miljøsenter og NTNU. Pådrivarane har også vore i Oslo for å legge fram planane for å drive proesjonell rydding av plast.

Trass møter med Miljødepartementet og politikarane på Mørebenken på Stortinget har dei ikkje lukkast med å få offentleg støtte til arbeidet.

   

Bad om støtte til plastrydding og nasjonalt akvarium

To aktører med felles interesse for et reint hav møtte torsdag politikerne på Mørebenken for å høste støtte til sine prosjekt.

– De norske havnæringene skal lede an på vegen mot rene og rike hav

Ålesund er først på næringsministerens havturné.