Rem Offshore med «betydeleg kontrakt»

Reiarlaget frå Herøy har sikra meir jobb for sitt nye subseaskip.

Rem Saltire: Det 111 meter lange skipet er designet av Skipsteknisk i Ålesund og stod ferdig i 2008.   Foto: Rem Offshore

Næringsliv

Rem Offshore opplyser i ei melding måndag at Rem Saltire har fått ei langsiktig kontrakt med eit større internasjonalt offshoreselskap, ifølgje Hegnar.no.

Skipet er no på oppdrag for Van Oord og den nye kontrakta startar i desember 2018. Det vert ikkje opplyst fleire detaljar om avtalen. 

– Tildelinga av denne betydelege kontrakta i eit utfordrande marknad, demonstrerer kompetansen til organisasjonen vår, ferdigheitene til vårt marine mannskap og kvaliteten på fartøya våre, seier Rem Offshore-direktør Fredrik Remøy ifølgje nettstaden.

Subseaskipet er det siste av seks som kom inn i flåten til det nye Rem Offshore frå Forland-reiarlaget i Bergen. Skipet er finansiert med obligasjonsgjeld, og herøyselskapet vart i sommar samde med eigarane om ein ny gjeldsavtale til 2021.


Ålesund-rederi med fire nye båter

Ålesund-rederiet Golden Energy styrker seg med fire nye båter.

 

Barna har teke styringa – sonen tek roret i Rem Offshore:

Åge Remøy har overført formuen til barna

Fredrik Remøy vert direktør i det «nye» Rem-reiarlaget. No har han og dei tre andre barna til Åge Remøy også teke over familieselskapet.

 

Åge Remøy kapra nytt skip etter lang tids dragkamp

Åge Remøy har fått klarsignal frå obligasjonseigarane, slik at Herøy-reiaren kan ta over det siste skipet frå Forland-reiarlaget.

Nye Rem har fått drøssevis med søknadar: – Veldig kjekt, men…

Rem Maritime i Herøy har fått ein drøss med søknadar frå folk som ønskjer jobb i reiarlaget. Men det tek tid før det er ledige jobbar på sjøen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Næringsliv