Forslag om mer pensjon til lavlønte og deltidsarbeidere:

Næringslivet frykter pensjonsbombe om nytt forslag får flertall

Hotelldirektøren ved Scandic Parken i Ålesund frykter økte utgifter som følge av pensjonsforslag og tror nedbemanning kan bli konsekvensen.

Pensjonssbombe: Næringslivet har reagert kraftig på forslaget om å endre pensjonsordningen. Hotelldirektør Sven Erik Moe ved Scandic Parken er blant dem som vil få betydelig økte utgifter. Saka kan bli avgjort av Stortinget i løpet av den kommende uka.   Foto: Marius Rosbach

Næringsliv

Forslaget om å utvide obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i private bedrifter, vil gi bedre pensjon for utsatte grupper som deltidsansatte, vikarer og ungdom. Men i næringslivet ser de med uro på hva som blir utfallet av saka.