Vil ha Ulstein-design til storsatsing i USA

Ulstein er valt til designpartner for amerikansk selskap i storsatsing på vindkraft til havs.

X-bow og X-stern: Arbeidet tek utgangspunkt i SX195-designet frå Ulstein. Med bakoverendt baug og hekk skal designet på det nye «walk-to-work»-skipet vere godt tilpassa arbeid på amerikanske havvindfarmar.   Foto: Ulstein Group

Næringsliv

Ulstein Group har sikra seg ein avtale om å utvikle eit nytt konseptdesign for serviceskip til arbeid på vindparkar for Aeolus Energy, ifølgje ei pressemelding tysdag.