Verftskonferansen i Ålesund:

Analysesjef mener norsk maritim industri kan få «mer av kaka»

Stemningen på verftskonferansen er mer optimistisk enn på flere år og analysesjef i Clarkson Platou mener den maritime klynga har muligheter til å kapre større markedsandeler.
Næringsliv

Analysesjef Erik Tønne i Clarkson Platou sitt budskap til verftene tirsdag, var at cruise, fisk og ferje blir viktige marked også i årene framover. Tønne mener nybygg i offshore vil høre til sjeldenhetene, og at disse vil være knyttet til spesielle prosjekt.