KrF foreslår 50 millioner ekstra:

«Skikkelig løft» på forskning til maritim næring overlevde første runde

KrFs Steinar Reiten fikk gjennomslag for å plusse på 50 millioner kroner i partiets alternative budsjettforslag. Næringsministeren mener det er en «god sak».

Stortingsrepresentant Steinar Reiten var nylig på rundreise med resten av næringskomiteen på Nordvestlandet hvor fikk flere ønsker om mer forskningsmidler.   Foto: Per Ove Stige

Næringsliv

Mer penger til forskning og utvikling har vært et gjentatt krav når bedriftene i den maritime industrien har møtt politikere den siste tida. Stortingsrepresentant Steinar Reiten er blant dem som har møtt argumentene, blant annet på komitereise på Nordvestlandet nylig.