Ulstein-selskap får støtte til design og innovasjon

Ulstein Design og Solutions er ett av tre selskap i Møre og Romsdal som får støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram, DIP.

Designstøtte: Ulstein Design & Solutions held til i Ulsteinvik. Arkiv  Foto: Marius Rosback

Næringsliv

Sammen med EGGS design har Ulstein Design og Solutions fått 630.000 kroner til å forbedre og skape nye tjenester som øker kvalitet, kundeopplevelse og effektivitet.

Målet er å skape en tydelig ledestjerne for hvordan man bør jobbe sammen for å skape morgendagens løsninger på havet. Prosessen med å utvikle, bygge og teste et skip er lang og kompleks, med mange aktører og mulighet for kostbare feil.

Konseptutviklingsfasen før kontraktsignering er kritisk, og her ser selskapet et stort potensial for forbedring.

De andre som har fått støtte er Safepath fra Kristiansund, som vil ha tryggere hverdag for fiskere, og Istad Nett som skal utvikle måter å jobbe smartere med kundene på.

I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter, ifølge ei pressemelding.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Siden 2009 er det delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikra at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

Nå skal de lage forprosjektet for en pilot på Vestlandet:

Kan bli en realitet langs kysten vår

Framtidas løsning på konteinertransport langs kysten