Solstad Offshore ber om et års utsettelse på betaling av renter og lån

Offshoreselskapet som overtok tidligere Farstad shipping har lagt fram forslag til kriseløsning.

Illustrasjonsfoto. 

Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore. 

Næringsliv

Selskapet opplyste tidligere i høst at vintersesongen vil bli krevende for likviditeten til offshorerederiet. De meldte da at de ville starte forhandlinger med långiverne.

Onsdag meldte selskapet i ei børsmelding at de har klar et forslag til kriseløsning. Løsningen går ut på ett års utsettelse på betaling av renter og lån fram til 20. desember 2019.

Selskapet kaller obligasjonseierne inn til et ekstraordinært møte den 19. desember.


Solstad Offshore ASA dropper Farstad i selskapsnavnet

Norges største offshorerederi har byttet navn til Solstad Offshore ASA.Se lista:

Dette er igjen av offshore-formuene

Offshore-krisen har gjort et kraftig innhugg i pengesekken hos de rikeste rederne i nordvest.