Ålesund-selskapet Fiskerikompetanse AS kjøper nytt selskap

Fiskerikompetanse AS kjøper Atlantic Regnskap og Økonomi AS.

Oppkjøp: Tidligere eier i Atlantic Holding AS, Ove Godø (til venstre), sammen med de nye eierne Terje Notøy og Odd Einar Mortensen i selskapet Fiskerikompetanse AS.  

Næringsliv

Det melder Fiskerikompetanse i ei pressemelding torsdag morgen. Fiskerikompetanse leverer tjenester som økonomisk styring, management og lott- og økonomitjenester til fiskeflåten i distriktet.

- I tillegg til økonomisk styring, tar vi oss av management og daglig drift, salg av fisk, reiser, nybygg med mer, sier daglig leder Terje Notøy i pressemeldinga.

De kjøper nå Atlantic Regnskap og Økonomi AS, som er lokalisert i Breivika. Selskapet fem ansatte og leverer regnskapstjenester til fiskefartøy og andre fiskerirelaterte virksomheter, næringseiendomsselskaper og annen næringsvirksomhet.  

Oppkjøpet vil ikke endre arbeidssted eller tilhørighet for de ansatte og selskapene vil drives videre under egne juridiske navn. Fiskerikompetanse AS eier også selskapet Ålesund Regnskapskontor AS, og har tilsammen åtte ansatte.