Menon-analyse:

Verdiskapingen fra havet øker igjen

Havnæringen utgjorde en verdiskaping på 680 mrd. kroner i 2017. Det er en økning på 180 mrd. kroner fra året før.

HØSTER: Høster: Inntektene fra havet blir viktigere og viktige. 

Næringsliv

Møre og Romsdal er blant de tre fylkene der verdiskapningen er høgere enn gjennomsnittet av landet for øvrig.