Menon-analyse:

Verdiskapingen fra havet øker igjen

Havnæringen utgjorde en verdiskaping på 680 mrd. kroner i 2017. Det er en økning på 180 mrd. kroner fra året før.

HØSTER: Høster: Inntektene fra havet blir viktigere og viktige.  Foto: Amer Seafoods

Næringsliv

Møre og Romsdal er blant de tre fylkene der verdiskapningen er høgere enn gjennomsnittet av landet for øvrig.

Det går fram av en fersk oversikt som analysebyrået Menon har foretatt på bestilling av Nærings- og fiskeridepartementet. Dette er likevel mindre enn toppåret i 2014, da verdiskapingen var på 760 mrd. kroner.