Kan auke verdiskapinga med mange milliardar

Havbruksnæringa manglar kunnskap om verdiane dei sit på, viser Sjømatbarometeret 2019.

Hallvard Aarø (t.v.) og Ole-Alexander Palm i PwC Norge, på eit bransjetreff i regi av Næringsforeningen i Ålesund måndag kveld.  Foto: Per Ove Stige

Næringsliv

– Det er sikkert nokre kaffiprodusentar som skulle ønske at dei sette konsumenten i fokus for 30 år sidan, seier Hallvard Aarø i PwC Norge.