Verft:

Auka inntekter, men framleis underskot for Havyard

Havyard Group nådde ikkje målsetjingane i fjerde kvartal – leverte nytt underskot.

Ferjer: Havyard har i vinter levert tre ferjer til Fjord1-sambandet mellom Hareid og Sulesund. 

Næringsliv

I ei børsmelding torsdag kveld la verftskonsernet Havyard fram rekneskapen for fjerde kvartal 2018. Driftsresultatet var negativt, underskotet var på 39 millionar kroner før skatt.

For heile 2018 hadde konsernet før skatt eit negativt driftsresultat på 76 millionar kroner før skatt.

I børsmeldinga skriv konsernet at det negative resultatet skyldast lågare resultat i fleire segment, i tillegg til ei ekstra avskriving av forsking- og utviklingsarbeid.

Kommentar: Kleven i spill igjen

Neppe andre enn Vard kan kjøpe

Vard kan bli neste eier av tradisjonsrike Kleven Verft. Samtaler pågår og bankene spiller en sentral rolle.Tre sunnmørsbåter nominert til Ship of the Year

I konkurransen Ship of The Year er det valt ut tre finalistar. Alle tre kjem frå verft på Sunnmøre.

 

Driftsinntektene økte betydeleg, frå 355 millionar kroner i fjerde kvartal 2017 til 822 millionar kroner i fjerde kvartal 2018.

Har levert ny ferje til Hareid-Sulesund

Ferje nummer to av tre ble onsdag overlevert til Fjord 1, i mars skal alle ferjene på sambandet være skiftet ut.