Havila Kystruten:

Kongsberg sikret seg serviceavtale for kystruteskip

Har signert en langstidsavtale om service.

Skrev under: Fra venstre: Egil Haugsdal, Per Sævik og Arild Myrvold.  Foto: Anne Mari Tomasgard

Næringsliv

Avtalen er på ti år, er en såkalt “Power-by-the-Hour”-avtale og gjelder for de fire nye, miljøvennlige kystrutefartøy som er under bygging, opplyses det om i en pressemelding.

Kontraktsverdien er på 150 millioner kroner.

– Det er helt essensielt for Havila Kystruten å ha god og jevn drift med færrest mulig driftsforstyrrelser. Power by the hour er et produkt av den digitale tidsalderen, og vi ser frem til å oppleve fordelene det vil gi kundene våre, sier Per Sævik, styreformann i Havila Kystruten.

Avtaletypen innebærer at rederiet overfører ansvar for service-planlegging og drift fra rederiet tilbake til leverandøren av utstyret, Kongsberg Maritime.

Kystruten: De fire miljøvennlige skipa til Havila Kystruten skal leveres fra verft i Tyrkia og Spania, men blir proppet med norsk utstyr, blant annet fra Konsberg Maritime, som skal levere azipull fremdriftspropeller med permanent magnet teknologi (PM), PM tunnel-thrustere og stabilisatorer. Kongsberg Maritime leverer også skipets LNG-system, som inkluderer fire LNG-motorer fra Rolls-Royce Bergen Engines.   Foto: Havila Kystruten

Kunden betaler en fast kostnad per driftstime per skip. Kongsberg Maritime vil overvåke skipets utstyr fra land ved hjelp av sensorer om bord, kunne koble seg på skipet og gjennomføre fjernstyrt service, eller sende en serviceingeniør ombord om det blir behov for det. Avtalen omfatter også planlagt vedlikehold, mens det daglige vedlikeholdet om bord gjennomføres av rederiet selv.

– Power by the hour utnytter mulighetene som ligger i “big data”. Med dette systemet kan vi tilby rederiene bedre og mer omfattende serviceavtaler enn før, sier Egil Haugsdal, adm. direktør for Kongsberg Maritime. Fra Januar 2021, vil de fire nye cruisefergene fra Havila Kystruten være i drift på ruten mellom Bergen og Kirkenes. Skipene får en stor utstyrspakke fra Kongsberg Maritime.