Fusjonsplaner berører Sunnmøre

Når Kongsberg Gruppen fredag presenterer sin kvartalsrapport, er det ventet at den også vil inneholde fusjonsplaner med Rolls-Royce Marine.

Fusjon: Konserndirektør Geir Håøy vil trolig komme med konkrete fusjonsplaner i forbindelse med kvartalspresentasjonen kommende fredag.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Kongsberg Gruppen overtok den viktige hjørnesteinsindustrien på Sunnmøre 1. april, og varslet da at man ville komme med mer detaljerte fusjonsplaner og kortsiktige mål 10. mai.