Fusjonsplaner berører Sunnmøre

Når Kongsberg Gruppen fredag presenterer sin kvartalsrapport, er det ventet at den også vil inneholde fusjonsplaner med Rolls-Royce Marine.

Fusjon: Konserndirektør Geir Håøy vil trolig komme med konkrete fusjonsplaner i forbindelse med kvartalspresentasjonen kommende fredag. 

Næringsliv

Kongsberg Gruppen overtok den viktige hjørnesteinsindustrien på Sunnmøre 1. april, og varslet da at man ville komme med mer detaljerte fusjonsplaner og kortsiktige mål 10. mai.