Fosnavåg-konferansen 2019:

– Vi må få konkurrere om fisken

Inger-Marie Sperre oppmodar sterkt til å vidareforedle meir fisk lokalt.

Krev norsk produksjon: – Felles for klippfisk- og sildeprodusentane i distriktet vårt, og fiskeindustrien i heile landet, er at dei må ha råstoff for å produsere, seier Inger-Marie Sperre 

Næringsliv

– Eg vil åtvare mot ei utvikling der all foredling skjer utanfor landets grenser, sa Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge. Ho heldt første innlegg under Fosnavåg-konferansen.