Havyard og Sintef inngår samarbeid for grønnere skip

Havyard-gruppen og Sintef Ocean har inngått avtale om et forskningsprogram som skal utvikle innovative løsninger som gjør skipsfarten mer miljøvennlig. Programmet strekker seg over tre år, og har en økonomisk ramme på omtrent 130 millioner kroner.

Avtale: Trond Johnsen og Kristian Steinsvik i Sintef Ocean Lab i Trondheim. De er begge godt fornøyd med samarbeidet.  Foto: Sintef Ocean

Næringsliv

FoU-programmet (forskning og utviklingsarbeid) inkluderer prosjekter innen ulike teknologiområder, herunder skipsdesign, hybride maskineriløsninger og digitalisering, ifølge ei pressemelding fra partene.

– Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med Sintef Ocean allerede, og vi ønsker å styrke dette gjennom denne satsingen. Miljøutslippene fra skipsfarten må reduseres samtidig som sikkerheten opprettholdes, og vi ønsker å være i front av denne utviklingen. I Sintef finner vi et av de ledende fagmiljøene globalt på temaet, sier Kristian Steinsvik, leder for FoU i Havyard, i pressemeldingen.

Målet skal være å utvikle kompetanse og løsninger som gjør Havyard i stand til å levere enda mer miljøvennlige og sikrere skip til sine kunder. Programmet bygger videre på et utviklingsløp Havyard har drevet systematisk det siste tiåret, samt forskning som er gjort i samarbeid med Sintef i FoU-senteret SFI Smart Maritime.

– For Sintef er dette en viktig satsing, som vil gi oss et betydelig løft på svært aktuelle forskningsområder. Havyard er en fremoverlent aktør med høy kompetanse og et tydelig ønske om å bidra i forskning og utvikling. I tillegg til å gi konkrete innovasjoner for Havyard, vil denne satsingen også fremskaffe kunnskap som kommer hele næringen og samfunnet til gode. Deler av aktiviteten vil også utføres lokalt av våre kolleger i SINTEF Ålesund, uttaler Trond Johnsen, forskningsleder i Sintef Ocean og leder for SFI Smart Maritime.


Havyard får endelig solgt kansellert skip - dette er ny eier

Havyard Ship Technology har solgt plattformforsyningsskip til canadiske Atlantic Towing Limited.



Havyard har valgt kjøpere av MMC

Selger 75 prosent av aksjeandelen i selskapet.