Plany, AGA og Mowi samarbeider om innovasjonsprosjekt

Vil ha økt tilvekst, færre lus og bedre fiskevelferd

I et teknologisamarbeid mellom Gursken-selskapet Plany og AGA, og FoU-partner Mowi gjøres det forsøk med å optimere miljøet i oppdrettsmerder med en kombinasjon av luseskjørt og tilførsel av rent oksygen.

Tor Kristian Stevik er Plany sin prosjektleder for Oxyshield. Han har arbeidet med testprosjektet på Gulestø i mer enn tre år.   Foto: Tony Hall

Næringsliv

Ifølge ei pressemelding fra Plany viser forskningsresultater at det er en klar sammenheng mellom oksygenmetningen i vannet og tilvekst hos fisk, samt fôrutnyttelse.