Kraftig omsetningsøkning for Flakk

Konsernet Flakk Gruppen økte omsetningen med nær 150 millioner fra 2017 til 2018.

Konsernsjef: Knut Flakk, konsernsjef i Flakk Gruppen, kan vise til en kraftig omsetningsøkning for konsernet.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Økningen var fra 645 millioner til 793 millioner kroner. Det betyr at konsernets omsetning økte med hele 22,8 prosent mellom de to årene. Det viser årsberetningen for konsernet som har eierinteresser innen en rekke ulike forretningsområder, blant annet innen tekstil, reiseliv, byggevarer, luftfart, eiendom og komposittmaterialer, og er nest største aksjonær i Hexagon Composites med sin eierandel på 18 prosent.