Mørenot kjøper Hvalpsund Net

Mørenot håper samarbeidet bidrar til å styrke deres posisjon som en ledende leverandør innen havbruk og fiskeri.

Videreutvikling: Oppkjøpet av Hvalpsund er den fjerde gangen eierne har investert ytterligere kapital for å vokse og videreutvikle Mørenot, med ambisjon om å bygge en global ledende leverandør til både fiskeri og akvakultur.  Foto: Mørenot

Næringsliv

– Samlet vil Mørenot og Hvalpsund bedre kunne betjene felles og nye kunder med innovative og effektive produkter og løsninger, skriver de i en pressemelding.

– Hvalpsund Net er bygget opp til en fremdragende bedrift med sterke relasjoner til sine kunder, og en trygg og god arbeidsplass for de ansatte. Mørenot leverer løsninger for bærekraftig innhøsting av sjømat, og sammen vil vi kunne bidra til en mer offensiv og konkurransedyktig satsing i alle markeder, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot.

Hvalpsund Net, som leverer utstyr og tjenester til kunder innen fiskeri og havbruk, har vokst jevnt og trutt de siste årene.

– Vi skal fortsette å videreutvikle den posisjonen Hvalpsund har bygget opp på plastmerder, nøter og fiskeredskap gjennom å investere i videre produktutvikling på tvers av produktporteføljen. Samtidig skal vi fortsette med levering av enkeltprodukter hver for seg, men også i enkelte markeder utvikle felles komplette og integrerte merdløsninger, sier Birkeland.

Oppkjøpet av Hvalpsund er den fjerde gangen eierne har investert ytterligere kapital for å vokse og videreutvikle Mørenot, med ambisjon om å bygge en global ledende leverandør til både fiskeri og akvakultur.

– Hvalpsund Net og Mørenot passer veldig godt sammen og vil styrke oss i jobben med å utvikle virksomheten og organisasjonen til det beste for ansatte og kunder. Det var viktig for oss å få inn en aktør som delte våre verdier og visjoner og ønsket å satse videre, sier Peter Poulsen, administrerende direktør i Hvalpsund Net.

Han mener det at den nye eieren gir mange spennende muligheter til å videreutvikle organisasjonen.