Godt resultat for Sparebanken Møre

Andre kvartal ble innbringende for banken, med en egenkapitalavkastning på 12 prosent.

Sparebanken Møre melder om gode resultater i andre kvartal av 2019. Her ved adm. direktør Trond Lars Nydal.  Foto: Sparebanken Møre

Næringsliv

Det melder banken selv i en pressemelding. For andre kvartal isolert sett var resultatet etter skatt 179 mill. kroner, opp fra 174 mill. kroner samme kvartal i fjor. Med en egenkapitalavkastning på 12 prosent i andre kvartal ble avkastningen 11,5 prosent totalt halvvegs i 2019.


Svindel tilknyttet kryptovaluta florerer:

Bank advarer mot aktive svindlere i sommer

Spesielt eldre som blir svindlet med tilbud om å investere i kryptovaluta er noe Sparebanken Møre har fått mange henvendelser på den siste tiden.


Bankens inntekter har i første halvår økt med 68 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2018, mens kostnadene har økt med 18 mill. kroner. Kostnadene i prosent av inntekter har imidlertid blitt redusert med 1,4 prosentenheter og ligger på 40,7 prosent.

– Vi konstaterer at et sterkt fokus på lønnsomhet og effektivitet har gitt resultater. Gjennom god underliggende drift har vi styrket både rentenettoen og andre inntekter i perioden. Resultatet er at vi pr. utgangen av juni ligger i forkant av våre egne finansielle målsettinger, og er godt posisjonert for veien videre, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre i pressemeldingen.Banken melder også om fornøyde kunder, og en undersøkelse de gjennomførte nylig viser at kundene aldri har vært mer tilfredse enn det de er nå. De vant også årets kundeservicepris i kategorien «bank» under årets Call Center-dager i Oslo.

Videre i pressemeldingen skriver Sparebanken Møre at de mener at de økonomiske utsiktene for Nordvestlandet er gode.

– Det ligger an til en moderat oppgang i produksjon og etterspørsel i regionen vår framover. Rentenivået er fortsatt lavt, kronekursen holder seg svak og oppgangen i oljeinvesteringene har positive ringvirkninger for store deler av det øvrige næringsliv. Ifølge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni. Dette var lavere enn for landet som helhet. Arbeidsledigheten vil trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom resten av 2019, sier Nydal i pressemeldingen.


40-årsgave til dyreklubben

Borgund dyreklubb fikk 100.000 kroner i 40-årsgave fra Sparebanken Møre.