Hamskifte i Kleven:

– Alternativet hadde vore å legge ned

Dei som mistar jobben har iallfall eit halmstrå: fortrinnsrett til jobb dersom pilane skulle snu oppover igjen.

Nye tider: Olav Høydalsvik og dei andre tilsette vart presentert for det omforma Kleven, under allmøtet 20. september.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

Olav Høydalsvik er tillitsvalt i Fellesforbundet, ved Kleven verft. Omtrent hundre personar kan miste jobben.