Kleven frir til investorar

Finansdirektøren håpar og trur det restrukturerte selskapet står fram som attraktivt.

Sentralt plassert på skuta: Klevens finansdirektør Ola Beinnes Fosse er, i ein overgangsfase, styreleiar i Nye Kleven Verft AS. Han presiserer at dette ikkje er nokon permanent løysing.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

Kleven verft er på jakt etter ny eigarar. Finansdirektør i selskapet, som også er mellombels styreleiar i Nye Kleven verft, Ola Beinnes Fosse, utdjupar.