Kleven nedbemanner – blir kontrollert av bankane og Hurtigruten

– Vi har ingen garanti for framtida, sjølv om vi har god tru på drift etter 2020, seier adm. dir. Kjetil Bollestad i ei pressemelding.

Kleven verft må nedbemanne. Samstundes vil selskapet bli kontrollert av bankane og Hurtigruten.  Foto: Rolf Hermann Skjon / Pressefoto

Næringsliv

Restruktureringa av Kleven Verft AS er fullført, og «Nye Kleven» er no etablert. Det nye firmaet har fått starthjelp frå fleire hald, i tillegg til kontraktar som sikrar drift i verftet ut 2020.

– Målet er å framleis vere eit nybyggingsverft slik vi kjenner Kleven frå før, denne gang med ein sterk kostnads- og risikokontroll. Men for å kome dit vi vil, må vi gjere nokre tiltak, fortel administrerande direktør i Kleven Verft, Kjetil Bollestad.

Nye Kleven er eit nyoppretta firma som i en overgangsperiode vil vere kontrollert av bankane og Hurtigruten. Verftet tek med seg fasilitetar, deler av lånet, samt tilsette frå opphavelege Kleven. Namnet blir også med, derfor vil «Nye Kleven» heite Kleven Verft AS. Gamle Kleven Verft AS vil halde fram med å eksistere parallelt for å ivareta gamle forpliktingar.

Satsar på oppdrag med lavare risiko

Nye Kleven kjem til å sluttføre arbeidet av søsterskipet MS Fridtjof Nansen. Det vil skje gjennom ein serviceavtale med Gamle Kleven, som vil leige personell og verftsfasilitetar av Nye Kleven. Gamle Kleven har tilstrekkeleg kapital til å sluttføre MS Fridtjof Nansen. Når MS Fridtjof Nansen er planlagt levert i slutten av 2019, blir det mindre aktivitet på verftet i 2020 slik prognosane ser ut no. Derfor må Kleven redusere talet på tilsette.

– Det å nedbemanne er ikkje noko vi gjer med lett hjarte, men det er eit heilt avgjerande tiltak for at verftet skal kunne ha vidare drift. Det blir hard jobbing framover, og alle må ha eit ekstremt fokus på kostnader. Vi har ingen garanti for framtida, sjølv om vi har god tru på drift etter 2020.

Satsingsområdet til Nye Kleven er å bygge nybygg, men i ei periode framover vil verftet også satse på litt andre type oppdrag med lavare økonomisk risiko. Nye Kleven ser no på oppdrag som ombyggingar, service og vedlikehaldsoppdrag, samt diverse rør- og stålarbeid.

– Erfaringa frå bygginga av komplekse skip dei siste åra, sist med leveransane av Hurtigruten sitt nye hybriddrivne ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, skal takast vare på og brukast i arbeidet med å bygge opp Kleven på nytt. Vi er avhengige av å gjere tilpassingar på kostnadssida, og samanlikna med dei siste åra, vil vi få eit lavare aktivitetsnivå i 2020, fortel Bollestad.

Nordnes med unikt byggeprosjekt på Kleven

Nye Kleven har gjort avtale med reiarlaget NordnesGruppen og Vegsund Slip, ved å inngå ei ombyggingskontrakt på eit trål/snurrevad-fartøy. Kontrakta er mynta på eit gjensidig tillitsforhold med stor grad av risikofordeling.

– Vi skal bygge ein hekktrålar for Nordnes. Vi skal ta ein eksisterande båt og bygge den heilt totalt om til å innehalde alt reiarlaget ynskjer av nyvinningar og mengder av grøn teknologi. Vi har stor tru på prosjektet og synest det er spanande å vere fyrst ute ilag med NordnesGruppen om å definere ein ny type fiskefartøy, fortel Bollestad.

Forskipet frå båten har allereie komt til Kleven. Det skal byggast om til å bli ein topp moderne og energieffektiv fiskebåt, som skal fungere som eit kombinert trål/snurrevad-fartøy for kvitfisk, rødfisk og reker.

– Kleven Verft har ein dyktig arbeidsstokk med høg kompetanse og ein skrogbyggingskapasitet som er unik i Noreg. Vi ynskjer å bruke lokale leverandørar og arbeidskraft, samt bevare kompetansen på skipsbygging på Sunnmøre, så det er gledeleg at vi kan samarbeide med Kleven i dette avanserte prosjektet, seier Tormund Grimstad, dagleg leiar i NordnesGruppen.

– Vi er veldig takksame for at Nordnes ynskjer å hjelpe oss i gang med Nye Kleven. Dette samarbeidet betyr enormt mykje for mange. Både våre tilsette, underleverandørar, bankane og lokalsamfunnet får glede av dette, seier Bollestad.

Kleven har fått god starthjelp

I tillegg til kontrakten med Nordnes, er Nye Kleven og Fosen Yards i felles samtalar med Hurtigruten om ombyggingar og oppgraderingar av fleire Hurtigruten-skip dei neste 12-16 månadene, inkludert ferdigstillelsen av MS Fridtjof Nansen. Hurtigruten har vore sentral i arbeidet med restruktureringa. Ifølge Bollestad og Ola Beinnes Fosse, finansdirektør i Kleven Verft, har Hurtigruten også vore heilt avgjerande for at Kleven har overlevd fram til i dag.

– Hurtigruten var villige til å ta ein stor risiko når dei tok over eigaransvaret i samband med restruktureringa i 2018. Dei bar selskapet gjennom ei periode der det ikkje berre har vore deira skip som har vore under bygging, men også fleire Maersk-skip. Utan Hurtigruten hadde ikkje Kleven eksistert i dag. I tillegg tek dei no ansvar og legg ei vesentleg portefølje inn i Nye Kleven i samarbeid med Fosen for å hjelpe selskapet vidare, seier Beinnes Fosse.

Han viser til at også fleire har vore med på å få restruktureringa i orden. Gjennom det som har vore verftet sine mest krevjande år finansielt sett, har bankane saman med GIEK og Innovasjon Norge stått løpet ut saman med Kleven, og vist stor tillit til det arbeidet som har blitt gjort på verftet.

– Bankane sitt sterke nærvær og eit gjensidig tillitsforhold har vore med på å gjere arbeidskvardagen vår vesentleg lettare. Mellom anna har bankane og Hurtigruten bidratt til at Nye Kleven Verft kan gå vidare med ein fornuftig økonomisk balanse som sikrar vidare drift. Vi meiner at verftet blir no attraktivt for sal. Men foreløpig kan vi drive det på eigenhand, seier finansdirektøren.

Sterke lojalitetsband frå dei tilsette

Dei tilsette ved Kleven har vist enorme ferdigheiter og lojalitet, og stått ved verftet si side gjennom ein ekstremt krevjande og usikker periode. Bollestad og Beinnes Fosse er imponert over stå-på-viljen:

– Dei tilsette er hovudgrunnen til at Kleven står der vi står i dag.