En imponerende omstilling til tross, selskapene i den maritime klynga går fortsatt i minus:

– Dette kan ikke fortsette

Mange av pilene peker oppover for klynga. Veksten er høy, det er vekst i sysselsettingen, ordrebøkene er store, men bedriftene går samlet sett i underskudd.

Blanda drops Erik Jakobsen presenterte årets klyngerapport på GCE Blue Maritimes klyngekonferanse på NMK torsdag. Den viste positive trender og økt omsetning, men også at klynga under ett fortsatt går med tap.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

– Det som er spesielt i år er at det er høy vekst i klynga, men lav lønnsomhet. Lønnsomheten gikk ikke opp i 2018, til tross for at markedene begynte å peke ganske klart oppover, sier Erik Werner Jacobsen, partner i Menon Economics.