Hydroniq Coolers signerer avtale med PSA Marine

PSA Marine i Singapore har inngått rammeavtale med Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers som innebærer at det norske teknologiselskapet blir rederiets leverandør av sjøvannskjølesystemer.

Taubåter PSA Marine er et heleid datterselskap av PSA International Pte Ltd. Hovedvirksomheten til selskapet er i Singapore men taubåtvirksomheten er også utvidet til Bangladesh, Kina, Hong Kong, India, Oman og Sørøst-Asia.  Foto: PSA Marine

Næringsliv

Sjøvannskjølesystemer benyttes for å redusere temperaturene i skipets motorer og andre hjelpesystemer ved å bruke sjøvann for å unngå overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.