Styreleiar fortel at det har ei naturleg forklaring:

Hotell med tapt eigenkapital og stort underskot i rekneskapen for 2018

Først no har Volda Turisthotell As levert rekneskapen for 2018. Og tala er ikkje gode, men har ifølgje styreleiaren ei naturleg forklaring.

Retro Ufrivillig retro, seier styreleiaren om Volda Turisthotell. Reknskapstala for 2018 viser stort underskot, men det skal ha ei naturleg forklaring.  Foto: Terje Engås

Næringsliv

Tala si tale er at det i 2018 var 7,7 millionar i omsetnad og eit negativt driftsresultat på om lag ein million. Årsresultatet blei minus 1,3 million, og eigenkapitalen er negativ med 2,3 million.