Ørsta-firma med ulovlig og uforsvarlig studie

Helsetilsynet slår fast at Viiral har brutt lova

Helsetilsynet slår fast at Ørsta-firmaet Viiral, som har lansert en nesespray, har brutt tre forskjellige paragrafer i helseforskingslova: Forskningen manglet forhåndsgodkjenning, var ikke forsvarlig og organiseringen var ikke god nok.

Står bak: Gründer Jan Remmereit er største eier og styremedlem i Viraal, selskapet som har utviklet nesesprayen som er basert på sialinsyre fra sjøpølse.  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

Det er NRK Møre og Romsdal som skriver dette. Det er den såkalte Sas-studien, som ble utført på 127 kabinansatte i Sas over ei periode på fire uker høsten 2017, som helsetilsynet konkluderer med at ikke ble gjennomført med tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet.

Helsetilsynet pålegger Viiral å slette rapporter, publikasjoner og personopplysninger fra studien, som konkluderte med at piloter fikk lavere sjukefravær når de brukte nesesprayen, sammenlignet med kollegaer som fikk saltvann.

– Vi har gjort ei tabbe, og det er fryktelig dumt at vi ikke får bruke resultatene i studien, sier Frode Fagermo, daglig leder i Viiral, til Nrk.

Viiral unnlot å søke om godkjenning av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sin de er pålagt å gjøre. Helsetilsynet har altså slått fast at forskningen er uforsvarlig, men har ikke vurdert kvaliteten på produktet.


– Antibiotikaresistens er en medisinsk klimakrise

Antibiotikaresistens er et økende problem, og vil etter hvert trolig ta flere liv enn kreft. Overlege og professor Dag Berild fra Ålesund er en av de som lenge har forsøkt å advare mot problemet.