Multi Maritime har kjøpt Polarny Maritime D&E

Multi Maritime As, et heileigd dotterselskap av Fiskerstrand Holding, har kjøpt Polarny Maritime D&E.

Rolf Fiskerstrand, konsernsjef i Fiskerstrand Holding, seier at Multi Maritime vil auke både kompetanse og kapasitet gjennom oppkjøpet, og at dei med det vil satse meir internasjonalt og på fleire skipstypar..   Foto: Nils-Harald Ånstad

Næringsliv

– Dette er eit strategisk viktig kjøp og vi er svært glade for at vi i fellesskap lykkast i å finne fram til ein god kjøpsavtale,- saman kan vi bli sterke i eit utvida marknad, seier Rolf Fiskerstrand, konsernsjef i Fiskerstrand Holding.