«Investormatch»:

Skal koble investorer og vekstbedrifter fra hele Sunnmøre

ÅKP og Nordea går sammen og etablerer en ny møteplass for investorer og vekstselskaper.

ÅKP Nordea - Håvar Risnes, Målfrid Linde, Torodd Helland 

Næringsliv

Nykommeren «Investormatch» skal koble noen av de mest fremoverlente investormiljøene på Sunnmøre med unge, innovative vekstbedrifter som søker kapital.

– Vi ser at mange gode unge vekstselskaper mangler kapital til å ta det neste steget. Det ønsker vi å gjøre noe med. Investormatch blir en unik tilrettelagt prosess der investorer kobles tett på vekstbedrifter i en tidlig fase, sier Håvar Risnes i ÅKP.


Gründere får en million av ÅKP

Ålesund kunnskapspark (ÅKP) investerer én million kroner i gründerselskapet Tango Seaweed.


Investormatch starter i september og vil gi bedriftene mulighet til å presentere sin bedrift for investorer. Samtidig tilbys en egen programmodul til investor- og finansieringsmiljøene. Samarbeidspartner Nordea med sitt store nettverk blir en viktig sparringpartner.

– Vi ser at det er et behov for å styrke samarbeidet mellom gründer- og vekstebedrifter og investorer som ønsker å være med for å bidra til nyskaping og fremtidsrettet utvikling av næringslivet. ÅKP sitt nettverk sammen med Nordeas brede kompetanse og internasjonale nettverk er en ypperlig kombinasjon. Veldig mange av bedriftene i vårt område på Nordvestlandet er internasjonalt rettet på samme måte som ÅKP og Nordea er det. Slik er dette samarbeidet en ypperlig match og vil bidra til å hjelpe og utvikle gründer- og vekstbedriftene i hele regionen, sier Målfrid Linde, banksjef for Bedriftsmarked i Nordea.

ÅKP feier 20 år som innovasjonsselskap i år og har lang erfaring med å hjelpe oppstarts- og vekstbedrifter fra hele Sunnmøre. Det regionale nettverket og kjennskapen til næringsklyngene skal brukes aktivt i prosessen.


Oppstartbedrifter får veksthjelp

Blant dem er Zegeba (bildet).


– Sunnmøre er et av de mest innovative og nyskapende stedene på jorden. Det store mangfoldet av innovative bedrifter i maritim, marin eller møbelindustrien er en styrke som vi skal bruke for å løfte frem nye bedrifter. Vi kjenner industrien og holdningene som skal til for å lykkes, sier Håvar Risnes i ÅKP.

På landsbasis viser statistikken at bare 1 av 10 nyetablerte bedrifter lykkes med å vokse. Nordea ser nye muligheter til å ytterligere forsterke tilretteleggingen og å sikre at flere bedrifter fra regionen blir tilført nødvendig vekstkapital.

– Vi ser fram til dette samarbeidet. Vi registrerer at mange av våre kunder - både lokalt og også nasjonalt - ønsker å investere i oppstarts- og vekstbedrifter her på Sunnmøre, sier Torodd Helland, leder Private Banking i Nordea.