Rimfrost og Aker Biomarine møtes i retten igjen

Ankesaka etter at Rimfrost vant i Søre Sunnmøre tingrett i januar, starter tirsdag i Frostating lagmannsrett.

Krillstrid: Stig Remøy uttalte etter forrige rettsrunde at han reagerte med oppgitthet over Aker Biomarines mange forsøk på å stoppe en konkurrent med dårlig funderte rettssaker.   Foto: Per Ove Stige

Næringsliv

Stig Remøys krillselskap Rimfrost og Kjell Inge Røkke-eide Aker BioMarine er nok en gang klare for å møtes i retten, etter at Rimfrost ble frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett i januar i år. Rettskonflikten handler om rettighetene til en patent for prosessering av krill om bord på skip. Oppfinnelsen reduserer fluorinnholdet i krillprodukter.