Høyt spill om troverdigheten

To motstridende virkelighetsoppfatninger ble presentert i retten mandag og tirsdag, da advokatenene til Aker Biomarine og Rimfrost holdt sine sluttinnlegg.

Aker Biomarine: Frostating lagmannsrett har denne og forrige uke behandlet ankesaka mellom Aker Biomarine og Rimfrost. Foran er Matts Johansen, administrerende direktør i Aker Biomarine. Bak er advokatene Gunnar Sørlie og Are Stenvik fra advokatfirmaet Bahr.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Tirsdag var siste dag i lagmannsretten i ankesaka om patentrettighetene etter konkursen i Emerald Fisheries i 2017, etter at de høyt gasjerte juridiske sluggerne hadde hamret løs mot hverandre med juridiske spissfindigheter, argumenter, referanser og lovtekster i to dager. Slag under beltestedet hadde også blitt utdelt disse dagene.