Håpar på sal av Kleven i januar

Kleven-leiinga ønsker å få nye eigarar på plass så tidleg som mogeleg i 2020.

Gjer grep: Bildet er frå ein pressekonferanse 20. september. Der var Kleven open om at dei er inne i ei krevjande omstilling. Konkret nedbemannar dei med kring 100 tilsette. Frå venstre HR-direktør Monica Nipen, adm. dir Kjetil Bollestad og finansdirektør Ola Beinnes Fosse  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

Selskapet starta restrukturering i sommar, og er no klar for å få nye eigarar om bord.