Vil ha «elbilpolitikk» for hydrogen til sjøs

I flere år har Fiskerstrand-gruppen drevet utviklingsarbeid for hydrogenframdrift av skip. De sitter på de tekniske løsningene for ombygging av fartøy til hydrogendrift, og nå etterspør de om støtteordninger til rederiene slik at man kan etablere hydrogen som et bærekraftig drivstoff til sjøs.

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte tirsdag Fiskerstrand verft, og ble vist rundt på verftet av konsernsjef Rolf Fiskerstrand og daglig leder Magne Standal, der man nå ønsker å starte ombygginger til hydrogenframdrift på fartøyer.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

– Jeg er brennende opptatt av hydrogen, og vi har internasjonale og nasjonale miljømål hvor hydrogen er en del av løsningen. Nå har vi har god oversikt teknologisk for å bygge om ei ferje til hydrogendrift, men før vi går inn i et konkret prosjekt må vi gjøre en vurdering av teknologien og en riskikoavlastning, sier Rolf Fiskerstrand, konsernsjef i Fiskerstrand-gruppen.